АГААРЫН ТЭЭВЭР

                Ачаагаа товлосон хугацаандаа авахад тань боломжийн үнэтэй, шуурхай, чанартай, мэргэжлийн түвшний агаарын тээврийн үйлчилгээ хэрэгтэй болно. Бид танд оновчтой шийдэл бүхий агаарын болон холимог агаарын тээврийн үйлчилгээг санал болгож байна. 

Агаарын тээвэр: Монголоос / Монгол руу бага овортой ачааг агаарын тээврийн шууд нислэгүүдээр дамжуулан зохион байгуулна.          Тээвэрлэлтийн хугацаа 5-7 хоног

Агаар болон далайн холимог тээвэр: Овор ихтэй ачааг Инчеон онгоцны буудал хүртэл агаараар, Инчеоноос далай / төмөр замын тээвэр ашиглан холимог тээвэр зохион байгуулна. Тээвэрлэлтийн хугацаа 12-16 хоног

Агаар болон автын холимог тээвэр: Овор ихтэй ачааг Бээжингийн онгоцны буудал хүртэл агаараар, Бээжингээс автын тээвэр     ашиглан холимог тээвэр зохион байгуулна. Тээвэрлэлтийн хугацаа 12-18 хоног 

•       Захиалгат нислэг

•       Монголын 21 аймаг руу дотоодын нислэг