БУУХИА ШУУДАН / КАРГО

         Иргэдийн болон харилцагч байгууллагуудын шуурхай тээвэрлүүлэх бичиг баримт, өдөр тутмын болон нэн шаардлагатай хэрэгцээт зүйлс гэх мэт овор хэмжээ, жин  бага ачааг дэлхийн улс орнуудаас хүссэн газраас нь гараас гарт үйлчилгээг санал болгодог.