ГААЛИЙН ЗУУЧЛАЛ
 
          Та манай олон жилийн туршлагатай мэргэжилтнүүдээс зөвлөлгөө аваарай.гадаад худалдааны гэрээ хийх, ачаа барааг илгээх, хүлээн авах орны хил гаалийн шаардлага, бүрдүүлэх бичиг баримтын талаар болон гааль, татвар, мал эмнэлэг, хорио цээр, улсын мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас тавигдах шаардлагуудын талаар танд дэлгэрэнгүй зөвлөлгөө өгнө. Бид Монгол улсын хилийн болон гүний гааль дээр бүрдүүлэлт, мэдүүлгийн үйлчилгээ үзүүлнэ. 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

•    Импорт/Экспортын гаалийн бүрдүүлэлт
•    Ре-экспорт болон транзит гаалийн бүрдүүлэлт
•    Татвар төлөлт, буцаан олголт
•    АТА Карнэйтэй ачааг хүлээн авах, илгээх
•    Гаалийн түр горимын бүрдүүлэлт, татварын барьцаа байршуулах
•    Гааль татварын зөвлөлгөө өгөх