ЦУГЛУУЛБАР АЧААНЫ ТЭЭВЭР

                Бид харилцагч, үйлчлүүлэгчдийнхээ шаардлагад нийцүүлсэн чингэлэгийн болон автомашины цуглуулбар ачааны тээврийн үйлчилгээг санал болгодог. Ачаа бүрийн онцлогт тохирсон тээврийг  товлосон хугацаанд нь эрсдэлгүй, найдвартай, аюулгүй, зорилтот үнээр тээвэрлэн хүргэх болно. 

Европын болон Азийн орнуудаар нь бүсчлэн TIR carnet олон улсын гаалийн дамжин өнгөрүүлэх зөвшөөрөл бүхий авто машинаар тээвэрлэн 14-18 хоногт Улаанбаатарт хүргэдэг.