АЮУЛТАЙ АЧАА ТЭЭВЭР

                Бид ямар ч үнэ цэнэтэй ачааг товлосон хугацаанд нь эрсдэлгүй, найдвартай тээвэрлэхийн чухалыг мэднэ. 

Мөн өөрийн агентийн сүлжээгээ ашиглан таны ачааны онцлогт тохирсон тээврийн шийдлүүдийг санал болгож, түргэн, шуурхай, найдвартай, тээвэрлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх болно. 

Таны хэрэгцээ, шаардлагыг хангасан мэргэжлийн баг үйлчлэх болно. 

Бид дараахь ачааг тээвэрлэнэ:

• Аюултай ачаа

• Химийн ачаа

• Хортой ачаа

• Эмзэг ачаа

• Галын аюултай ачаа