ТӨСЛИЙН АЧААНЫ ТЭЭВЭР

                Монгол улс нь нүүрс, зэс, алт, уран зэрэг байгалийн арвин их нөөц бүхий ашиглагдаагүй томоохон ордуудтай ба эдгээр баялагийг дэлхийн зах зээлд гаргахад тээвэр, логистикийн шийдэл шаардлагатай байдаг. Таны ачаа дэлхийн хаана байхаас үл шалтгаалан харилцагчдынхаа нарийн төлөвлөсөн хуваарьт нийцүүлэн  заасан газарт нь товлосон хугацаанд, эдийн засгийн хувьд үр ашигтайгаар хэт хэтрүү овортой уул уурхайн тоног төхөөрөмж, түүхий эд материалыг тээвэрлэж, хүргэж өгнө. 

Бид төслийн төлөвлөлт, зохион байгуулалт, боловсон хүчин болон логистикийн хяналт, удирдлагын үйлчилгээг үзүүлнэ. Тухайн төслийн шаардлагыг хангасан өргөн цар хүрээтэй мэдлэг, ур чадвар, мэдлэг, хэрэгслүүдийг бид танд санал болгоно. 

Тендерийн багийн бүрэлдэхүүнд багтаж, тээврийн асуудалд тань мэргэжлийн, оновчтой зөвлөгөө, зөвлөмжийг өгснөөр та бүгдийг тендерт ялалт байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх болно. 

Бидний зорилго бол аливаа төслийн нэг хэсэг байж, доорхи зарчмыг баримтлан, амжилттай гүйцэтгэх юм:

 •            Тусгайлсан, туршлагтай төслийн баг байх

•             Нягт харилцаа холбоотой ажиллах

•             Онцгой нөхцөл байдалд асуудлыг түргэн шийдвэрлэдэг байх

•             Олон улсын тээврийн үйлчилгээний өргөн мэдлэгтэй байх