АВТО ТЭЭВЭР

Олон улсын авто тээвэр

• Европ болон Азиас Монгол хүртэлх авто тээвэр

• Илгээгчийн агуулахаас хүлээн авагчийн агуулах хүртэл сэлгэн ачилтгүйгээр зохион байгуулах авто тээвэр

• Ачааны онцлог, шинж чанараас хамааран тээвэрлэлтэд шаардлагатай техникийг сонгодог (бүхээгтэй, дулаалгатай, том оврын, хөргүүртэй машин г.м)

• Олон Улсын Авто Тээвэрлэгчдийн холбоо, TIR Carnets-ийн дүрэм, журмын дагуу олон улсын авто тээврийг гүйцэтгэдэг.

• Авто тээвэрт шаардагдах бүх төрлийн нэмэлт үйлчилгээнүүд: хамгаалалт, ачааг техникийн шаардлагын дагуу ачиж бэхлэх, яаралтай ачаа тээвэрлэлтийн үед 2 жолоочтойгоор зогсолтгүй тээвэрлэлт зохион байгуулна.