ТРАНЗИТ АЧААНЫ ТЭЭВЭР

           Европ болон Азийн улс орнуудын хооронд хийгдэх автомашины болон төмөр замын транзит тээврийн үйлчилгээг санал болгож, гадаад харилцагч түншүүдтэй хамтран дамжин өнгөрөх бүх төрлийн ачааны тээврийг зохион байгуулж байна.